مشاهده مطالب : گئورگی گولسیانی

برخلاف شایعات مطرح شده درباره گئورگی گولسیانی این بازیکن مطالباتش را از باشگاه پرسپولیس دریافت کرده است. بعد از شکست…