مشاهده مطالب : کاظم صدیقی

مشاور سابق احمدی‌ نژاد از برکناری کاظم صدیقی از امامت جمعه تهران خبر داد. عبدالرضا داوری، مشاور سابق احمدی‌نژاد در…