مشاهده مطالب : پوشش گیاهی

مدیریت رودخانه‌های‌کشور راه‌حل مهار سیل است. اتفاقی که درحال حاضر رخ داده است ناشی از سوء مدیریت رودخانه‌هاست. تمامی حریم…