مشاهده مطالب : پنتاگون

وزارت دفاع آمریکا از افزایش زخمی های حمله پهپادی به پایگاه محل استقرار نیروهای این کشور در نزدیکی مرز مشترک…