مشاهده مطالب : پلمب

زیدآبادی نوشت: تحت عناوین مختلف، دور افتاده‌اند و هر مغازه و فروشگاه و مرکز خرید و گردشگری و تفریح را…

اداره نظارت بر اماکن عمومی خراسان رضوی، کافه ونگوگ در این شهر را به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی پلمب…