مشاهده مطالب : پلمب مجتمع تجاری اپال

مجتمع اوپال از ساعتی قبل مجددا بازگشایی شد و در پستی اینستاگرامی این خبر را اعلام کرد و نوشت: منتظر…