مشاهده مطالب : پسر نسرین مقانلو

نسرین مقانلو از فوت پسر بزرگش به دلیل سکته مغزی خبر داد. نسرین مقانلو در صفحه شخصی خود با انتشار…