مشاهده مطالب : قالیباف

جعفرزاده ایمن‌آبادی خواستار برگزاری دادگاهی علنی برای بررسی شکایت قالیباف و همچنین پرونده‌های سابق رییس مجلس شد. کانال تلگرامی قانون…