مشاهده مطالب : فقر

پدرام سلطانی در توئیتی نوشته است: پیام اینکه 93-92 درصد مردم از سوی دولت مستحق دریافت یارانه تشخیص داده شده‌اند…