مشاهده مطالب : سعید روستایی

سعید روستایی، کارگردان فیلم «برادران لیلا» به موضع‌گیری سازمان سینمایی مبنی بر تخلف سازندگان«برادران لیلا» واکنش نشان داد. سعید روستایی،…