مشاهده مطالب : زاکانی

حوزه دفتر شهردار تهران از جمله بخش‌هایی از شهرداری است که از بودجه سالانه اداره پایتخت، سهم اعتباری می‌گیرد. دنیای‌اقتصاد…