مشاهده مطالب : توافق هسته ای

معاون وزیر خارجه با بیان اینکه ایران در معادله برجام مدعی است و بار‌ها اعلام کرده که در چارچوب توافق…