مشاهده مطالب : تنش مرزی با طالبان

احمد وحیدی وزیر کشور درباره تنش مرزی ایران و افغانستان و ارزیابی‌های صورت گرفته، گفت: این درگیری، درگیری مختصری بود…