مشاهده مطالب : تعهدات هسته‌ای

پادشاه عربستان سعودی در مورد ثبات بازار نفت و همچنین ایران اظهارنظر جدیدی مطرح کرده است.  ملک سلمان گفت: این…