مشاهده مطالب : تعطیلی مشهد

در صورت تداوم شرایط آلودگی، درخصوص تعطیلی مشهد برای فردا در جلسه امشب کارگروه اضطرار آلودگی هوا تصمیم‌گیری خواهد شد.…