مشاهده مطالب : تعطیلات عید فطر

بر اساس قانون مصوب در سال ۱۳۹۰ اول و دوم شوال تعطیل رسمی در کشور است و با توجه به…