مشاهده مطالب : تصویب طرح صیانت

حسن نوروزی نماینده مجلس یازدهم اعلام کرد که براساس مصوبه کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی، این طرح تصویب…