مشاهده مطالب : ترافیک جاده های شمال

تا ساعت ۷ صبح روز شنبه از محور‌های کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران – سمنان – مشهد و…