مشاهده مطالب : تایید صلاحیت

سیاسی ۲۰ آبان ۱۴۰۲ – ۰۹:۰۲ صلاحیت دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین توسط هئیت اجرایی تایید شد. محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین…

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه توسط هیات اجرایی تاییدصلاحیت شد. اصلاحات نیوز؛ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، و…