مشاهده مطالب : تامین اجتماعی

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: هیچ تفاوتی در پوشش بیمه‌ها نیست. براین اساس هیچ دارویی را دبیرخانه شورای عالی…