مشاهده مطالب : تاریخ

بختیار گفته: «به نظر من مهم‌ترین دلیلش یکی اقتصادی بود و یکی اجتماعی. دلیل سیاسی‌اش اهمیت نداشت. اتفاقا شاه با…