مشاهده مطالب : آلودگی_هوا

مهدهای کودک، پیش دبستانی ها و دبستان‌های استان تهران به دلیل قرارگیری شاخص هوا در وضعیت ناسالم تعطیل شدند. به…