مشاهده مطالب : محیط زیست

وجود ذخایر عظیم نفتی،  خاک حاصلخیز،  قطب کشاورزی،  ۱۲ رودخانه خروشان و چندین تالاب بزرگ در هر نقطه‌ای از کشور، …